Wat brengt de coaching van Bijan mij?

 

Review over de 3 maanden coachings journeys (Trajecten)

"In de afgelopen twee maanden heeft Bijan mij, binnen het transformatietraject van 3 maanden gecoacht. Mede door de rijke variatie in de coaching heb ik al veel onderzocht, ontdekt en bereikt. Het werken met mijn naamtekening, het samen koken, de massage, de healing, het wandelen en de gesprekken die we elke keer gevoerd hebben, maken dat ik gegroeid ben en mezelf heb ontwikkeld. Ik kan het goed weergeven bij het duiden van de situatie waarin ik ben gestart, naast de situatie waar ik nu sta:

    Van:     “Ik wil af van het zenuwachtige gevoel in mijn buik”

Naar:    “Ah, daar is de knoop in mijn buik? Wat wil ik mij vertellen, welke boodschap geef ik mijzelf?”

    Van:     “Ik ben zoekend in mijn werk, wat geeft voldoening, waar heb ik toegevoegde waarde en waar krijg ik energie van?”

Naar:    “Compassie en Commitment zijn mijn waarden, waar kan ik dat een plek geven of als ik deze situatie vanuit compassie aanpak, wat doe ik dan, hoe ziet het eruit?”

    Van:     “Wat vindt mijn partner hiervan?”

Naar:    “Dit vind ik belangrijk, dit kies ik en het is fijn als de ander mee doet/aansluit, het is ook goed als dat niet gebeurt.”

Kortom: Anders kunnen kijken naar dat wat er al is

Bijan sluit goed aan bij de manier waarop ik ‘aan het werk’ gezet word: steeds op een andere manier, komen met verrassingen om mijzelf uit te dagen en een stap verder te durven zetten. Vanuit liefde, zachtheid en eigenheid vragen stellen, observaties uitspreken, conclusies uitspreken en mij laten onderzoeken wat ervan voor mij geldt. Buiten bekende paden om en daarmee weer ervaren hoe het is om iets nieuws te leren en hoe fijn het is als dat binnen een veilige setting is. Er zijn meerdere concrete voorbeelden van hetgeen de coaching mij gebracht heeft te geven:

  • Ik voel/weet wat mijn eigen authentieke keuze is en kan daar woorden aan geven, naar luisteren. Ik benoem waar voor mij een grens ligt, dat is belangrijker dan voldoen aan de verwachtingen van anderen.
  • In de relatie met mijn partner neem ik initiatief, vol vertrouwen omdat mijn intentie klopt. Dit staat los van de reactie die ik krijg.
  • Ik ben aardiger/liefdevol voor mijzelf: ik mag iets niet weten, ik mag fouten maken, ik mag 10 x proberen en de 11e keer doen wat ik bedoelde.
  • Ik zie mijzelf met een andere bril, vind mijzelf mooi en ben trots op mijn lijf en de goede zorg die ik eraan geef door gezond te eten, hard te lopen, te zwemmen en wandelen. Met daarbij ook ruimte voor een taartje of een snack, gewoon omdat het lekker is en ik ervan geniet.
  • Ik zet een wekker, laat los dat ik er zelf de controle over moet hebben om op tijd wakker te worden. Dit levert een langere periode achter elkaar doorslapen op.

Er is nog een maand te gaan waarmee ik er het volste vertrouwen in heb dat het mij lukt om deze veranderingen te borgen en ook na dit traject vast te houden. Ik heb de ervaring en die kan ik nooit meer kwijtraken."

Gertine Hazelaar, Januari 2023

Algemeen directeur Communityschool 'In de Breedte' bij Stichting Meer Primair

~~~~~

Bij de start van onze coachingsgesprekken sprak ik de hoop en verwachting uit dat het nog altijd zware verdriet om het verlies van mijn geliefde vrouw Anke in 2010 met jouw hulp wat lichter zou worden. Na drie maanden vond ik dankzij jou de sleutel voor het anders omgaan met het gemis.

Als coach legde jij onvermoede en belangrijke verbanden tussen de grenservaringen in mijn leven en gaf je mij inzicht in de emotionele uitwerking ervan. Aan het einde van mijn lange weg van verdriet heb ik via jou de deur gevonden die toegang geeft tot een lichtere omgang met het verlies.

Ik ontdekte uiteindelijk hoe ik de rauwe rouw om de afwezigheid van de grote liefde in mijn leven kan loslaten in de transformatie naar de blijvende liefdevolle en troostrijke aanwezigheid van mijn onsterfelijke Anke.

Je hebt me geleerd de leegte van het gemis om te zetten in de volheid van haar blijvende aanwezigheid in de rest van mijn leven.

Zo heb je me niet allen een minder verdrietig maar ook een rijker mens gemaakt, sterk genoeg om opnieuw te leren vliegen, alleen, maar wel in voortdurende verbinding met mijn Anke.

Daarvoor ben ik je voor altijd  dankbaar.

Blijvend ook in verbinding met jou,

je dankbare gesprekspartner

Jan Overduin, Weesp. 15 november 2023

Reviews over Massage in combinatie met Coaching

 

 

 

Naamtekeningen Reviews